Stavby inženýrských sítí 

pro Prahu a Střední Čechy

Realizace domovních přípojek vody a kanalizace, ležaté kanalizace, přeložky hlavních řadů, stavby vsakovacích ploch. Výše uvedené Vám pomůžeme zařídit od samotného projektu přes zábor až po samotnou realizaci díla a obnovení povrchů.

-> Nabídka služeb <-

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Desítky realizovaných projektů pro fyzické osoby i větší developery.

Poslední realizované projekty

NÁŠ PŘÍSTUP

Díky spolupráci s PVK jsme schopni být nápomocni při vyřizování potřebných povolení pro Vaši stavbu.

Od vypracování projektu až po skutečné zaměření hotového díla


Spolupracujeme s fyzickými osobami i velkými developery


Cenové nabídky na požádání zdarma

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat