Přeložky hl. řadů

Přeložka hl. vodovodního řadu Lt DN 500
Přeložka hl. vodovodního řadu Lt DN 500

Přeložky hlavních řadů

Doba je taková že stavebních parcel je stále méně a proto se přistupuje i k nákupu pozemků pro stavební činnost které s sebou nesou nepříjemnosti. 
Jedna z takových nepříjemností je, že na pozemku se nachází hlavní vodovodní / kanalizační řad a jediná možnost jak situaci řešit (pokud to situace dovoluje) je přeložení těchto řadů mimo Vaši stavební parcelu.

U vodovodních řadů se nejčastěji body napojení na stávající řad řeší spojkou WAGA.

Přeložka dvou vodovodních řadů vedle sebe DN 300, 500
Přeložka dvou vodovodních řadů vedle sebe DN 300, 500