Bytové domy Na Neklance

Kanalizační kameninová přípojka DN 200 v hloubce 5,9 metrů pro našeho zákazníka Geosan Group a.s.